SKILZ voelt zich thuis bij Hofclub Utrecht

Op 1 november 2019 verwelkomde we de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ) bij Hofclub Werken & Vergaderen, locatie Utrecht aan de Niels Bohrweg 121. De stichting is een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van multidisciplinaire kwaliteit in de langdurige zorg en heeft tot doel om de ondersteuning van en zorg voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag te verbeteren.

Welkom SKILZ op onze locatie Utrecht!