Nieuwe huurder R92 blij met nieuwe kantoor

Graag stellen wij ons als nieuwe buren in de ‘Hofclub’ voor. R92 is een landelijk opererend bij- en nascholingsinstituut dat zich bezig houdt met het verzorgen van trainingen en consultatie op het gebied van Rehabilitatie. Wij richten ons met een uitgebreid scholingsprogramma vooral op hulpverleners in Nederlandse en Belgische instellingen in de Geestelijke Gezondheidszorg en Welzijn.

De methode (IRB) waarin wij hulpverleners opleiden, is ontwikkeld om mensen met psychische pro­blemen te helpen bij het verwezenlijken van hun participatiewensen. Met andere woorden: hoe kun je als kwetsbare burger deel uitmaken van de maatschappij en meedoen aan de activiteiten die in die maatschappij plaatsvinden. Het gaat om mensen met een kwetsbaarheid of beperking die het niet lukt op eigen houtje of met behulp van hun netwerk in de samenleving te participeren. Op onze site valt hier veel meer over te lezen: www.r92.nl We zijn als organisatie lean and mean.

Mandy, Annabelle en Angelique
Onze bureaumedewerkers Mandy, Annabelle en Angelique zullen wekelijks op kantoor zijn. De stafmedewerkers en directie zijn op pad of werken thuis en zullen slechts zo nu en dan op kantoor komen. Verder hebben wij in het land meerdere docenten en geven we de scholing veelal bij de klant. Sommige trainingen voeren we op de Hofclub in Woerden uit.

Team en directie van R92