Bevorder collegialiteit: 4 voordelen van teambuilding

Het deelnemen aan of organiseren van een teambuildingsdag biedt de afdeling verschillende voordelen! In dit blog bespreken we er vier. Om je te motiveren wordt er ook een aantal voorbeeldoefeningen en -activiteiten besproken.

#1 Teambuilding vergroot het vertrouwen in elkaar
Vertrouwen is één van de belangrijkste factoren voor succesvol teamwork. Collega’s spelen hierbij een belangrijke rol. Vertrouwen is lastig omdat het niet tastbaar is. Daarnaast kun je vertrouwen ook niet forceren. Toch kun je als team werken aan het vergroten van het onderlinge vertrouwen.
Wanneer jij en je collega’s deelnemen aan verschillende teambuildingsoefeningen, wordt het vertrouwen bijna in alle gevallen getoetst. Vaak ben je bij actieve oefeningen afhankelijk van elkaar. Op deze manier leer je elkaar beter kennen en kun je bijna niet anders dan op je collega’s vertrouwen.
Voorbeeld activiteit: brandweersurvival
Jullie gaan met z’n allen tijdens de teambuilding een brand blussen en naar overlevenden zoeken. Er zijn verschillende taken die uitgevoerd moeten worden Dit betekent dus dat je de taken moet verdelen én op elkaar moet kunnen vertrouwen. Makkelijker gezegd dan gedaan!

#2 Teambuilding draagt bij aan effectieve communicatie
Door teambuilding leer jij je collega’s ook buiten de werkomgeving kennen. Hierdoor kom je op een leuke manier meer van elkaar te weten. Wederzijdse interesse zal ervoor zorgen dat de band met je collega’s verbeterd. Hierdoor snap je ook beter hoe je op verschillende fronten met die persoon om moet gaan. Inzicht in iemand zijn/haar interesses en verleden zorgen ervoor dat je effectiever kunt communiceren met die persoon.
Oefening: gezamenlijk werken aan de missie, visie en doelstellingen
Een teambuilding biedt een goede gelegenheid om door middel van een activiteit te toetsen of iedereen binnen het team op de hoogte is van de missie, visie en doelstellingen op organisatieniveau. Indien er ook doelstellingen op afdelingsniveau zijn opgesteld, is het mogelijk om deze ook te toetsen of samen door te nemen en/of te herzien.
Wanneer alle teamleden op de hoogte zijn van de missie, visie en doelstellingen kan er op een effectieve(re) manier met elkaar worden gecommuniceerd om gezamenlijk deze doelstellingen te kunnen behalen.

#3 Teambuilding bevordert onderlinge samenwerking
Heb jij jezelf weleens afgevraagd wat al jouw collega’s eigenlijk doen? Of je dit wel of niet weet kan afhankelijk zijn meerdere factoren:
• De grootte van de afdeling waarop je werkzaam bent.
• Hoe vaak jij wel of niet met je collega’s samenwerkt.
• Hoe goed jij je collega’s buiten het werk kent.
• Welke cultuur er heerst binnen het bedrijf waar jij werkzaam bent.

Om als afdeling optimaal te kunnen functioneren is onderlinge samenwerking, net als vertrouwen en effectieve communicatie, erg belangrijk. Door dit tijdens een teambuilding aan te pakken, kun je van elkaar leren en de onderlinge samenwerking verbeteren. Daarnaast krijgt iedereen inzicht in de verschillende manieren van werken, vaardigheden en competenties.

Oefening: werken aan de onderlinge communicatie en samenwerking
Deze relatief simpele oefening zorgt ervoor dat teamleden zich focussen op communicatie en samenwerking.
Er is één persoon nodig die van materiaal een bouwwerk maakt (bijvoorbeeld lego). Afhankelijk van de grootte van het team wordt het team onderverdeeld in kleine groepen (de minimale vereiste is 2 personen per team). Vervolgens krijgt elk team het benodigde materiaal om het bouwwerk na te maken (in dit voorbeeld dus lego blokken). Vervolgens worden de teams naar verschillende tafels gestuurd. Het is de bedoeling dat de teams elkaars bouwwerk niet kunnen zien.

Nu de teams geïnstalleerd zijn, krijgt één persoon per team de mogelijkheid om 10 seconden naar het bouwwerk te kijken. Vervolgens gaan die personen terug naar hun eigen team en krijgen ze 25 seconden de tijd om hun team te vertellen wat ze gezien hebben en hoe ze het bouwwerk na moeten bouwen. Binnen de teams wordt om de beurt gerouleerd, zodat elk teamlid tien seconden de tijd krijgt om te kijken hoe het originele bouwwerk eruit ziet.
Elk team moet het originele bouwwerk proberen na te maken door middel van korte kijkmomenten en duidelijk communicatie. Deze activiteit lijkt misschien simpel, maar het is wel een doeltreffende activiteit. Het dwingt teamleden namelijk om samen te werken, zodat zij gezamenlijk tot het eindresultaat komen.

#4 Teambuilding draagt bij aan een ontspannen sfeer
Een gespannen sfeer binnen teams kan verschillende oorzaken hebben (bijvoorbeeld door een conflict). Een ding is zeker, een gespannen sfeer vindt niemand leuk. Door middel van teambuilding kan de gespannen sfeer mogelijk veranderen in een ontspannen sfeer binnen het team. Het is daarbij belangrijk dat gedurende de activiteit ieder teamlid de mogelijkheid krijgt om uit te leggen waardoor volgens hen de gespannen sfeer is ontstaan. Het biedt teamleden de gelegenheid om hun zorgen uit te spreken en de problemen bij de wortel aan te pakken.

Voorbeeld activiteit: uiteten met het team
Na een dag vol activiteiten is het tijd om de dag af te sluiten. Hoe kan dat beter dan met een etentje? Een etentje met collega’s helpt bij het creëren van een ontspannen sfeer, omdat het de mogelijkheid biedt om problemen te bespreken. Naast de lage communicatiedrempel, zorgt een etentje ervoor dat er tijd en ruimte is om meer van elkaar te weten te komen.

#Extra tip!
Wanneer je merkt dat er binnen jouw team weinig georganiseerd wordt, kun je zelf ook het initiatief nemen. Af en toe er op uit met het team zal bijdragen aan een prettige sfeer op de werkvloer. Vraag aan je collega’s of de behoefte er is. Zo ja, zoek dan een aantal collega’s die samen met jou zo nu en dan een teamuitje willen organiseren.

Het organiseren van een teambuildingsdag of -activiteiten heeft verschillende voordelen voor de afdeling of het team waarin jij werkzaam bent. Teambuilding vergroot het vertrouwen in elkaar, bevordert de onderlinge samenwerking, draagt bij aan effectieve communicatie en zorgt voor een ontspannen sfeer.
Merk jij dat de afdeling of het team waarin jij werkzaam bent toe is aan verandering? Ga dan langs bij de leidinggevende en stel voor een om een teambuildingdag te organiseren!

Bron: WeTalent, FD Gazellen 2017